PRAKTYCZNE ASPEKTY
W DIAGNOSTYCE
RAKA
PŁUCA
wiosna 2024

Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących diagnostyki Raka Płuca. Wybitni wykładowcy przedstawią Państwu wiedzę z zakresu diagnostyki raka płuca a także doniesienia dotyczące nowych szans i rokowań dla chorych. Wykładowcy na co dzień pracujący w Instytucie Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie oraz w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II,
podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami z codziennej praktyki.

Patronat Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

 

 

Wykładowcy:

 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Specjalista chorób wewnętrznych (od 1997) i chorób płuc (od 2001) oraz laboratoryjnej immunologii klinicznej (od 2011). Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, konsultant Poradni Przyklinicznej i kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej.

Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS) - (2019-2022), wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek medycznego Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych dla Rzadkich Chorób Płuc (ERN-LUNG). Wiceprezydent Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (European Respiratory Society ERS)

 

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek

 Jest specjalistą genetyki klinicznej. Głównym obszarem działalności zarówno klinicznej jak i naukowej jest aplikacja nowoczesnych metod diagnostyki molekularnej do identyfikacji i charakterystyki patomechanizmów związanych z zaburzeniami rozwoju i niepowodzeniami ciąż.

Czynnie uczestniczy w międzynarodowych projektach dedykowanym zespołom dysmorficznym, jak GestaltMatcher Database czy FaceMatch. Prowadzi ponadto aktywną działalność w redakcjach naukowych czasopism medycznych, m.in. Journal of Mother and Child, Archives of Medical Science czy Froniers (Pediatric Neurology).


Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

Ukończyła I wydział Warszawskiej Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytet Warszawski i rozpoczęła pracę w Zakładzie Patomorfologii ówczesnej Warszawskiej Akademii Medycznej.
 Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. Polskiej Grupy raka Płuca, Polskiej Koalicjii Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society, International Association for the Study of Lung Cancer.


Od 2016 roku pełni funkcję wice-przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Patologów. Obecnie aktywnie współuczestniczy w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącym „Wsparcia procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”.

Zachęcamy do udziału w czterech spotkaniach i zapraszamy do BEZPŁATNEJ rejestracji.

 

 

CERTYFIKAT INFARMA

 

 

PROGRAM
PRAKTYCZNE ASPEKTY W DIAGNOSTYCE RAKA PŁUCA 2024 - wiosna 2024
 • CZĘŚĆ 1 -  14 MAJA 2024
  GODZ. 19.00 - 20.30

  DNA/RNA/biomarkery/dziedziczenie w raku płuca ważne nie tylko dla lekarzy - posłuchajmy genetyka

  Prof. Aleksandra Jezela-Stanek
  Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

   

  CZĘŚĆ 2 - 21 MAJA 2024,
  GODZ. 20.00 - 21.30

  DNA/RNA/biomarkery/dziedziczenie w raku płuca ważne nie tylko dla lekarzy - posłuchajmy genetyka

  Prof. Aleksandra Jezela-Stanek
  Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

   

 • 28 MAJA 2024
  GODZ. 19.00 - 20.30

  Ab ovo - wszystko zaczyna się od materiału - krytyczne błędy wg patomorfologa

  Prof. Renata Langfort
  Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

   

  12 CZERWCA
  GODZ. 19.00 - 20.30

  Nowe wskazania do diagnostyki inwazyjnej w raku płuca - nowe opcje leczenia to nowe wyzwania

  Prof. Joanna Chorostowska-WynimkoSponsorzy
Amgen
MSD